Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeblade fra Fru TH. ELISABETH HELVEG født Luun's Død og Jordefærd : Den 17 og 23 Mai 1873"

Caroline Thalia Elisabeth Luun (1823-1873) kom til verden på Holckenhavn ved Nyborg som datter af forpagteren. I 1847 blev hun viet til

Nicolaus Ludvig Helveg (1818-1883), der var født i Odense som søn af en amtskirurg. Han blev student som 17-årig og cand. theol. 5 år senere. I en periode var han huslærer på Margård ved Odense. Derefter opholdt han sig i en årrække i København,  hvor han var optaget af studier, litterært arbejde og kirkelig virksomhed. I 1857 blev han res. kapellan ved Skt. Knuds Kirke i Odense og præst ved Hospitalskirken (Gråbrødre Klosterkirke). Han var hele sit voksne liv stærkt påvirket af Grundtvig og formåede med sin forkyndelse af samle en meget stor menighed omkring Hospitalskirken. Ved hans død i 1883 blev menigheden splittet og Odense Valgmenighed dannet.

Helveg prædikede i kirken 18. maj og i hjemmet den 21. maj. Den 21. maj prædikede også

Mads Melbye (1817-1879), der var født i præstegården i Middelfart som søn af sognepræsten. Han blev student fra Odense som 20-årig og cand. theol. 5 år senere. Fra 1845 og til sin død var han sognepræst for Asperup og Rorslev menigheder på Vestfyn.

I Hospitalskirken (Gråbrødre Klosterkirke) den 23. maj prædikede Melbye og

Andreas Peter Martin Leth (1822-1905), der var født i Nyborg som søn af en adjunkt ved den lærde skole. Han blev student fra Ribe som 16-årig og cand. theol. 5 år senere. Fra 1870-1894 ses han som sognepræst for Middelfart og Kauslunde menigheder.

I kirken prædikede også

Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (1809-1892), der var født på Ålebækgård på Møn som søn af en godsinspektør. Han blev student som 20-årig fra Borgerdydskolen på Christianshavn og cand. theol. 5 år senere. Fra 1869 ses han som valgmenighedspræst i Ryslinge.

Ved graven prædikede 

Frederik Helveg (1816-1901), der var broder til Nicolaus Ludvig Helveg og født i Bordesholm syd for Kiel. Han blev student fra Kiel som 17-årig og cand. theol. fra Gottorp 6 år senere. Han ses i 1867 som søgnepræst i Købelev på Lolland. 

Den lille bog med mindeblade fra fru Helvegs død og jordefærd indgår i RAO's bogsamling. I bogen var vedlagt en folder med de salmer, der var blevet sunget. Jeg har scannet bog og folder til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.