Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved Universitetsboghandler, Etatsraad FREDERIK VILHELM HEGEL's Jordefærd" af Jakob Paulli, 1888

Niels Frederik Vilhelm Hegel (1817-1887) kom til verden i Fredensborg som søn af en ugift tjenestepige og sønnen i huset, hvor hun tjente. I dåben kom han til at hedde Niels Frederich Wilhelm Mansa. Moderen blev senere gift med en snedker ved navn Hegel. Som 12-årig kom han til København og gik i Borgerdydskolen. Senere kom han i lære i en boglade, hvis indehaver også ejede forlaget Gyldendal. Hegel overtog efter nogle år såvel boglade som forlag og udviklede forlaget Gyldendal, så det under hans ledelse blev Nordens største forlag.

Jakob Peter Mynster Paulli (1844-1915) var født i København som søn af en stiftprovst. Han blev student som 18-årig og cand. theol. 6 år senere. I nogle år virkede han som lærer og blev derefter res. kapellan først i Asminderød-Grønholt og senere i Vor Frue Kirke i København. Her avancerede han til stiftprovst og kgl. konfessionarius.

Paullis tale ved ceremonien i Holmens Kirke 3.1.1888 blev udgivet som bog. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.