Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS CHRISTIAN HOSTRUP : Hans Liv og Gerning" af Helge Hostrup, 1916

Jens Christian Hostrup (1818-1892) var født i København som søn af en justermester. Som 25 -årig blev han cand. theol, og året efter blev hans komedie Gjenboerne uopført. Under navnet C. Hostrup er han kendt for sine mange dramatiske stykker. I sine unge dage betragtede han forfattervirksomheden som sit egentlige kald, men fra 1856 ses han som sognepræst i Silkeborg og fra 1862 som sogne- og slotspræst for Hillerød og Frederiksborg. Hans søn:

Helge Hostrup (1862-1949) kom til verden i Silkeborg. Han blev cand. phil. som 23-årig, og efter nogle år som lærer og journalist grundlagde han i 1892 Ry Højskole. Han var senere tilknyttet andre højskoler, men i 1925 ses han som frimenighedspræst og 2 år efter som præst i Rørvig. Han har skrevet nogle få skuespil og en digtsamling samt biografier, bl.a. i 1916 om sin fader.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført tll Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.