Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Tale ved Hr. Dr. og Prof. PEDER HANSEN's Indv. til Biskop i Christiansands St." af N. E. Balle, 1798

Peder Hansen (1746-1810) kom til verden i København som søn af en skomagermester. Han blev student som 18-årig og teologisk kandidat 3 år efter. Efter at have opholdt sig i udlandet nogle år blev han residerende kapellan og senere sognepræst. I 1798 blev han biskop over Christiansands Stift, og fra 1804-1810 var han biskop over Fyens Stift.

Nicolaj Edinger Balle (1744-1816) var født i Vestenskov ved Nakskov som søn af sognedegnen. Han blev student fra Slagelse, og som 21-årig tog han attestats (embedseksamen). Efter nogle år i udlandet blev han sognepræst for Kettrup og Gøttrup menigheder. I 1772 tog han mod kaldelsen til teologisk professor ved universitet. Han blev gift 2. gang med en datter af Sjællands Biskop Ludvig Harboe og blev senere Harboes efterfølger.

Da Peder Hansen i 1798 tiltrådte som biskop i i Christiansand, holdt Balle en tale, der blev "trykt efter Begiæring". Titelbladet lyder:

Den ubevægelige Troeskab som en oprigtig Tilsynsmand i Christi Kirke har at udvise under enhver ham mødende Fristelse. Udviklet i En Tale over 2 Tim. I, 7. 8. ved Hr. Dr. og Prof. Peder Hansens Indvielse til Biskop i Christiansands Stift af Dr. og Prof. Nicolaj Edinger Balle, Biskop i Sjællands Stift.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg hat scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.