Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Minde-Tale i Anledning af Biskop Dr. HANSEN's Død" af F. Ahrends, 1811

Peder Hansen (1746-1810) kom til verden i København som søn af en skomagermester. Han blev student som 18-årig og teologisk kandidat 3 år efter. Efter at have opholdt sig i udlandet nogle år blev han residerende kapellan og senere sognepræst. Han blev i 1798 Biskop over Christiansands Stift, og fra 1804-1810 var han Biskop over Fyens Stift.

Johan Frederik Ahrends (1775-1831) var født i København som søn af en skræddermester. Han blev teologisk kandidat i 1802 og derefter lærer. Fra 1810 ses han som sognepræst i Hirschholm (Hørsholm).

Ahrends mindetale indledes med:

Forerindrlng.

Denne Tale har jeg for kort Tid siden holdt i et Selstab, hvoraf min afdøde Ven og Velynder Bistop Dr. Hansen var et hæderligt Medlem. Jeg har ikke vildet holde den indenfor den Kreds allene, som da udgjorde Mine Tilhørere; men jeg troer, at en saadan Mands Død, som Biskop Hansens, er et Nationaltab, og at de, der ei vide eller ville vide det, bør bringes paa rigtigere Tanker. Af mit inderste Hjerte flød den, og Sandhed er min Tales eneste Fortjeneste.

 

               Hirschholm den 17de Maj 1811.

                                                                               Forfatteren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.