Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeblade over Digteren Mads Hansen, Ejer til Stærregaarden i Hundstrup Sogn" af J. S. Brandt, 1880

Mads Hansen (1834-1880) kom til verden på "Sterregaard" i Hundstrup sogn på Sydfyn som søn af gårdejeren. Han voksede op på familiegården, som han selv senere overtog. Med en smuk håndskrift gjorde han sig nyttig allerede efter konfirmationen som sekretær for et par sogneråd. Han interesserede sig meget for lokale forhold og var en foregangsmand på det landbrugsfaglige område. Mest kendt er han for sin litterære virksomhed. Han skrev flere sange, bl.a. "Jeg veed, hvor der findes en Have saa skjøn".

I forbindelse med Mads Hansens jordefærd blev der udgivet "Mindeblade over Digteren Mads Hansen, Ejer til Stærregaarden i Hundstrup Sogn". Sognepræst Jens Sophus Brandt (1838-1898) står som udgiver. Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.