Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt" af friskolel. RASMUS HANSEN, Vejstrup, 1882-83

Rasmus Hansen (1825-1883) kom til verden i Gudme på Sydfyn som søn af en husmand og skrædder. Som ung var han i tjeneste hos Christen Hansen i Vejstrup, der tilskyndede den højt begavede unge mand at søge ind på Kolds højskole, hvor han blev uddannet skolelærer. Han var den første lærer på Vejstrup Friskole, da den på Christen Hansens initiativ blev etableret i 1856. Indtil sin død virkede han på friskolen som en meget respekteret lærer.

I 1882 og 1883 fik han i 2 bind udgivet "Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede : Gengivne efter mundtlige Fortællinger". 2. bind bærer undertitlen "Stavnsbaandets Dage".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne de 2 bind. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II