Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS HORNSYLD's Jordefærd den 31te October 1840"

Jens Hornsyld (1757-1840) kom til verden i Horsens som søn af en væver. Han kom i Horsens Latinskole og dimitteredes som 23-årig, tog derefter filologisk embedseksamen og blev nogle år efter præst i Randers uden at have taget en teologisk embedseksamen. Senere blev han kaldet til sognepræst for Assens og Kærum menigheder på Fyn. Efter sin pensionering flyttede han til København og blev en flittig skribent. Han blev begravet fra Trinitatis Kirke. Ifølge Wiberg var han "en mærkelig, højtbegavet mand".

Det lille tryk "Jens Hornsylds Jordefærd den 31te October 1840" indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.