Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) kom til verden i præstegården i Udby sogn ved Vordingborg som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev allerede som 20-årig teologisk kandidat. Derefter virkede han som huslærer nogle år, kapellan for sin fader, sognepræst i Præstø m.m., og fra 1839 ser vi ham som sognepræst i Vartov, hvor han virkede indtil sin død. Han lagde navn til grundtvigianismen, og vi kender ham som salmedigter, forfatter, historiker og politiker. Erholdt i 1861 i anledning af sit 50-års præstejubilæum rang af Sjællands Biskop. Han regnes for en af Danmarks største kultupersonligheder i 1800-tallet.

Thomas Vilhelm Birkedal Bredsdorff (1868-1922) var født i Odense som søn af en sognepræst. Efter bestået teologisk embedseksamen virkede han nogle år som lærer ved Frederiksborg Højskole. Han etablerede Roskilde Højskole, der blev en af landets mest søgte.

I 1917 fik Bredsdorff udgivet sin bog om Grundtvig. Han indleder med:

FORORD

 

Denne lille Bog skal væsentligt kun give en Ledetraad gennem Grundtvigs Historie, med korte Redegørelser for hans kirkelige og folkelige Anskuelser.

Jeg véd, at mange jævne Mennesker har Brug for en saadan Fremstilling. Paa dem har jeg især tænkt.

              Roskilde Højskole, Novbr. 1917.

                                                                      Thomas Bredsdorff. 

Jeg har benyttet mig af Det kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.