Gottlieb Ernst Clausen Gad (1830-1906) kom til verden i København som søn af en res. kapellan. Han var kun 15 år, da han kom i lære i den Gyldendalske boghandel. Som 25-årig etablerede han egen boghandel og forlag, som han udviklede gennem årene. I 1887 fik han prædikatet universitetsboghandler.

Christian Albert Clemmensen (1869-1937) var født i København som søn af en oversergent. Som 18-årig blev han student og virkede nogle år som privatlærer. Senere kastede han sig over journalistikken med speciale i københavns kommunalpolitik. Han er kendt som forfatter til bøger om københavns historie og især om industri- og erhvervshistorie. 

I 1930 skrev C. A. Clemmensen sin bog om G. E. C. Gad med den fulde titel: "G. E. C. Gad : 1830 • 25. September • 1930. Et Mindeskrift ved Hundredaarsdagen for hans Fødsel".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret, til en søgbar PDF-fil. Den kan downloades her fra siden via dette link.