Thomas Christian Graae (1849-1920) var født i Ribe som søn af sognepræsten ved St. Catharine Kirke. Som ung cand. jur. ses han som sagførerfuldmægtig i Bogense og senere som politiassistent på St. Thomas. Fra 1878 ernærede han sig som journalist og skribent og blev kendt for sine skarpe, politiske portrætteringer. I 1892 fik han udgivet: "Moderne Profiler", hvor han beskriver følgende personer:

Godsejer Jacob Brønnum Scavenius (1749-1820)

Forstkandidat og politisk forfatter Frederik (Fritz) Oldenburg (1828-1890)

Lensbaron og udenrigsminister Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1821-1892)

Kaptajn og forfatter Niels Michael Lange Rovsing (1825-1894)

Politiker Niels Jakob Larsen (1845-1928)

Statsminister og historiker Niels Thomasius Neergaard (1854-1936)

Godsejer og politiker Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind Frijs (1849-1923)

Redaktør og politiker Harald Otto Jensen (1851-1925)

Guldsmed og politiker Hans Carl Lauritz Emil Christiansen (1843-1897)

Erhvervsmand og minister Ludvig Ernst Bramsen (1847-1914)

Overretssagfører og folketingsmedlem Christian Skeel Wassard (1842-1918)

Rådmand Frederik Christoffer Bülow (1811-1890)

Politidirektør Vilhelm Christoffer Crone (1813-1887)

Redaktør og politiker Carl Steen Andersen Bille (1828-1898)

Baron Knut Wilhelm Hugo Åkerhjelm (1840-1889)

Socialistisk pioner Louis Albert Francois Pio (1841-1894)

Professor Niels Christian Frederiksen (1840-1905)

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.