Hans Henrik Grau (1816-1885) var født i Kolding som søn af en købmand. Han gik i faderens fodspor og blev selv købmand i Kolding. Han blev kendt som foreningsmand og politiker og omtales som af de mest betydningsfulde skikkelser i Kolding i 1800-tallet.

Peder Marius Elias Eliassen (1874-1928) kom til verden på "Brunsgaard" i Langetved i Skrave sogn ikke langt fra Rødding. Han blev uddanet journalist og virkede senere som historiker med et omfattende og anerkendt forfatterskab af historiske artikler og bøger.

I 1918 fik Eliassen i Vejle Amts Aarbøger optaget sin artikel om Grau med den fulde titel: "En Koldingborger Hans Henrik Grau - Bidrag til Kolding Bys Historie i sidste Halvdel af det XIX. Aarhundrede". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.