Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NICOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG : Et Livsbillede" af H. Rosendal, 1913

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) kom til verden i præstegården i Udby sogn ved Vordingborg som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev allerede som 20-årig teologisk kandidat. Derefter virkede han som huslærer nogle år, kapellan for sin fader, sognepræst i Præstø m.m., og fra 1839 ser vi ham som sognepræst i Vartov, hvor han virkede indtil sin død. Han lagde navn til grundtvigianismen, og vi kender ham som salmedigter, forfatter, historiker og politiker. Erholdt i 1861 i anledning af sit 50-års præstejubilæum rang af Sjællands Biskop. Han regnes for en af Danmarks største kultupersonligheder i 1800-tallet.

Hans Rosendal (1839-1921) var født i Nørre Kollemorten ved Vejle som søn af en gårdejer. 19 år gammel tog han lærereksamen fra Jelling og var et par år lærer på Grundtvigs højskole Marielyst og herefter Borgerskolen i Vejle. I 1866 oprettede han højskolen i Vinding ved Vejle, som han var leder af i 25 år. I 1892 overtog han ledelsen af Grundtvigs højskole, der var flyttet til Lyngby, og her virkede han indtil sin død. Han udgav en række historiske skrifter og i 1913 sin biografi over Grundtvig.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.