Den fulde titel er: "Lidt om PEDER NIELSEN GAD, Herredsfoged i Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld".

Artiklen er i 1911 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.