Den fulde titel lyder: "Baggesen og A. C. GIERLEW paa Rejse. Uddrag af Gierlews Rejsedagbog 1803".

Artiklen er i 1900 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.