Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Arkivsekretær GERHARD LESLIE GROVE" af C. Nyrop, 1911

Gerhard Leslie Grove (1855-1911) kom til verden i København som søn af en kaptajnløjtnant. Efter en juridisk kandidateksamen blev han tilknyttet kongerigets arkiv og blev senere arkivsekretær i Rigsarkivet. I en periode var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og fik udgivet en del bøger med personalhistorisk indhold.

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I forbindelse med Groves dødsfald i 1911 fik Nyrop optaget en artikel om Grove i "Fra Arkiv og Museum". Artiklen på 8 sider udkom som et lille hæfte, der indgår i RAO's bogsamling. Hæftet er indbundet sammen med 59 siders "Fortegnelse over 2500 Bind af afd. Arkivsekretær i Rigsarkivet G. L. Grove's Bogsamling som bortsælges ved Auktion m.m." Bindet afsluttes med en del avisudklip i f.m. Groves dødsfald.

Jeg har scannet bindets indhold til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.