Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) kom til verden i præstegården i Udby sogn ved Vordingborg som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev allerede som 20-årig teologisk kandidat. Derefter virkede han som huslærer nogle år, kapellan for sin fader, sognepræst i Præstø m.m., og fra 1839 ser vi ham som sognepræst i Vartov, hvor han virkede indtil sin død. Han lagde navn til grundtvigianismen, og vi kender ham som salmedigter, forfatter, historiker og politiker. Erholdt i 1861 i anledning af sit 50-års præstejubilæum rang af Sjællands Biskop. Han regnes for en af Danmarks største kultupersonligheder i 1800-tallet.

Hans Brun (1820-1899) var født i Strinden i Norge som søn af en provst. Han blev teologisk kandidat i 1847 og ses som lærer ved forskellige skoler i Kristiania (Oslo).

I 1882 fik han udgivet sit store værk om Grundtvig i 2 bind. Det Kongelige Bibliotek har scannet 1. bind. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet 2. bind. De er uden ophavsret, og de søgbare PDF-filer kan downloades her fra siden via disse links: 

1. bind: 1783-1853

2. bind: 1853-1872