Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RUPRECHT GEISSPUSCHER. Kong Christian III Saarlæge" af K. Carøe, 1910

Ruprecht Geisspuscher (ca. 1500-1569) menes født i Tyskland omkring år 1500. Han var bartskær i Ribe, hvor Kong Christian III lærte ham at kende.

Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserede sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind. 

I 1910 skrev Carøe om Geispuscher i et festskrift til prof. Julius Petersens 70-aars fødselsdag. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.