Friedrich Christian Gebhard (1786-1838) kom til verden i Erfurt, Tyskland som søn af en præst. Han kom i kirurgisk lære i Erfurt og blev kompagnikirurg i Holsten, var på Fyn i 4 år og videre til København, hvor han tog med. eksamen. I en periode var han tilknyttet søværnet, inden han i 1824 blev distriktskirurg i Rudkøbing.

Christen Pram Gad (1801-1877) var født i Rø på Bornholm som søn af en sognepræst. Han gik i faderens fodspor og bestod allerede som 21-årig teologisk embedseksamen. I en periode var han sognepræst i Thorshavn og fra 1833 i Rudkøbing og Skrøbelev.

Den fulde titel er: "Sørgetale over Frederik Christian Gebhard : Krigsassessor og Districtslæge paa Langeland ved hans Kiste i Rudkjøbing Kirke den 7 April 1838". Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.