Axel Carl William Grandjean (1847-1932) kom til verden i København som søn af en konditor. I en ung alder blev han optaget som elev på musikkonservatoriet, og som 22-årig debuterede han på Det Kgl. Teater som skuespiller. Men han opgav scenen til fordel for en omfattende musikvirksomhed som lærer, dirigent og komponist.

I 1919 udkom hans selvbiografi, som han indleder med:

FORORD

 

Naar man har naaet »Støvets Aar«, tænker man jo ofte tilbage paa den svundne Tid, og da mulig et og andet, som jeg har set paa nærmere Hold, og mange Smaatræk af de ikke faa bekendte Personer, som jeg har været i Berøring med, kan have nogen Interesse, har jeg nedskrevet efterfølgende Erindringer, som herved forelægges Offentligheden.

Selvfølgelig omhandler de fra de første Aar kun en snævrere Kreds, ligesom de senere bringer nogle private Meddelelser, der ikke godt kunde udelades for Sammenhængens Skyld.

I »De sidste Aar« har jeg for Theatrets Vedkommende kun dvælet ved ganske enkelte Ting og forbigaaet Debuter, Premierer etc., da dette dels er velbekendt og dels tilhører Theaterhistorien.

 

        April 1919.

                                                                                   Axel Grandjean.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.