Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Tale ved PETER GUTFELD's Jordefærd i Kjerteminde den 27 April 1844" af A. C. L. Heiberg

Peter Gutfeld er ved sin død i 1844 i kirkebogen nævnt som told- og consumtionsoverbetjent i Odense. Han blev 45 år.

Arve Christian Linde Heiberg (1805-1891) kom til verden i Ringsted som søn af en kordegn, klokker og lærer. Som 24-årig blev han cand. theol. og efter embeder i Fredericia og Lunde var han fra 1840-1855 sognepræst i Kerteminde-Drigstrup og provst over Bjerge og Aasum herreder.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.