Gomme Frederik August Graae (1810-1886) kom til verden i præstegården i Bøstrup sogn på Langeland som søn af sognepræsten. Som 17-årig blev han student fra Nyborg, og i 1833 bestod han teologisk kandidateksamen. Han blev senere sognepræst for Marie Magdalene menighed i Randers, men efter 3-års krigen blev han kaldet til menigheden ved Helligaandskirken i Flensborg. Efter nederlaget i 1864 blev han sognepræst i Idestrup på Falster.

I 1887 fik han udgivet "Mellem Krigene. (1851-1864.) : Efterladte Optegnelser og Breve" der indeholder både egne og andres optegnelser. Bogens indholdsfortegnelse lyder:

I. Den danske Kirke

II. Den danske Menighed

III. Værkmester Kruse

IV. Hans Mikkelsen Tofte

V. Dagbogsoptegnelser

VI. Embedsbreve

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.