Carl Emil Werner Gottschalksen (1854-1939) kom til verden i København som søn af en musiklærer. Efter flere år at have rejst som musikdirektør i provinsen vendte han i 1884 tilbage til København, hvor han virkede som kapelmester på forskellige scener og om sommeren i Tivoli. Han nævnes som Københavns populæreste dirigent efter Lumbye.

I 1920 fik han udgivet sin selvbiografi, som indledes med:

Forord.

Mine Venner har ofte udtalt til mig, at jeg skulde nedskrive mine Livserindringer. De mente, at jeg maatte have noget at fortælle, som kunde more mine Bysbørn, da jeg i et halvt Aarhundrede har virket som Musikdirigent i Hovedstaden og tillige har gennemstrejfet mange Byer og Lande i Europa i saavel frivillige som ufrivillige Pauser.

Nuvel! I mit 66de Aar vil jeg forsøge at nedskrive mine Livserindringer, idet jeg samtidig beder Læserne modtage mit lille „Opus“ med Overbærenhed og Skønsomhed. Det Hele er jo kun nogle Minder om en glad Musikants Oplevelser.

      Kjøbenhavn, 1ste Januar 1920.

                                                       Carl Cottschalksen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.