Hans Frandsen (1838-1919) var født i Sdr. Vium sogn.

Den fulde titel er: "Militair og Feltlivet, saaledes som jeg selv har levet og erfaret det i Aarene 1862, 1863 og 1864".

Artiklen er i 1994 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.