Christian Adolph Ferdinand Fibiger (1813-1841) kom til verden i København som søn af en oberstløjtnant og blev selv tidligt tilknyttet militæret. I 1841 var han avanceret til sekondkaptajn i Ingeniørkorpset. Han havde samtidig syslet med litteraturen og fik udgivet "Historisk Læsebog for Bondestanden", der blev en af de meste læste folkebøger. Han døde på sin 28-års fødselsdag af en brystsygdom.

Margrethe Cecilia Fibiger (1846-1927) var født i Randers som datter af en premierløjtnant. Hun blev kendt som forfatter og fik i 1894 i "Museum" optaget sin artilel om farbroderen.

Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.