Ifølge: "Mouritz Trap Friis' Forfædre og Efterslægt (1539-1911) : Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup" af Aage Friis m.fl., 1911: 

Christian (Kristian) Johan Frederik Friis, f. 6. Aug. 1833i Kjølstrup, 1851 Student fra Borgerdydsskolen C., opholdt sig 1854—1857 paa Grund af Svagelighed hos Pastor Wad for at manuduceres af ham, 17. Juni 1858 cand. theol., 28. Okt. s. A. pers. Kapellan hos Faderen i Kjølstrup, 3. Aug. 1868 Kateket i Korsør, 14. Dec. 1874 Sognepræst til Daubjerg, Mønsted og Smollerup, 1880 til Skyum og Hørdum, 31. Dec. 1901 Afsked, † 8. Marts 1910 paa Frederiksberg, g. 7. Dec. 1860 i Odense m. Juliane Marie Landkilde, f. 26. Sept. 1832 paa Landkildegaard, Fraugde, † 30. Maj 1911 paa Frederiksberg, Datter af Eier af Eiby Mølle ved Odense Stephan Christian Juliussen.

Biografien er uden forfatter og udgivelsesår. Bogen er scannet af Det Kongelige Bibliotek. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.