Titlen er fordelt på 2 artikler, der i 1938 og 1939 er optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1938: Af Pastor N. L. Feilbergs Erindringer

1939: Erindringer fra Treaarskrigen af N. L. Feilberg (Sognepræst i Ullerup og Sundeved 1847-64)