Henning Frederik Feilberg var en dansk forfatter, folkemindeforsker og sognepræst.

I 1932 er der i "Fra Ribe Amt" optaget 5 artikler om Feilberg. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklerne til søgbare PDF-filerer, der kan downloades via disse links:

I. "H. F. Feilberg" af Marius Kristensen

II. "Et Par Bemærkninger i Anledning af H. F. Feilbergs Ophold i Brørup" af J. K. Jensen

III. "Afskrift efter Brørup Sogns Liber Daticus" af J. K. Jensen

IV. "Feilbergs indtræden i Brørup" af J. K. Jensen

V. "Præsteliv i Vestjylland for hundrede Aar siden" af Thomas Thomsen