Nikolaj Faber var Fyns biskop 1834-1848.

Artiklen er trykt i "Aarbøger for Odense og Assens Amter" 1924. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.