Christen Friis (1581-1639) kom til verden på Krastrup vest for Aalborg som søn af senere rigsråd og statholder i Norge. Efter skolegang i Sorø fik han gennem 8 år sin uddannelse i udlandet. Herefter blev han hofjunker hos Christian IV. Efterhånden vandt han kongens tillid og blev betroet vigtige opgaver for riget. Fra 1616 og til sin død var han kongens kansler og råd og dermed Danmark-Norges fornemste embedsmand.

Ole Degn (1937-2017) var historiker, forfatter og dr. phil. Han fik udgivet adskillige bøger, herunder: "Christian 4.s kansler : Christen Friis til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker".

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.