Den fulde titel lyder: "Gravskrift over FREDERIK CHRISTIAN FRANDSEN FRIIS, Sognedegn i Tranebjærg paa Samsø".

Artiklen er i 1900 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.