Carl Emil Fløystrup (1854-1921) kom til verden i Horsens som søn af en handelsgartner. Efter sin teologiske eksamen foretog han studierejser til udlandet og gav sig af med undervisning. Han blev dr. theol. på en afhandling "Den anglokatholske Bevægelse i det nittende Aarhundrede". Han beskæftigede sig mest med kirkehistorie og fik udgivet en del artikler.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.