Seneca Otto von Falkenskiold (1738-1820) kom til verden i Slagelse som søn af en oberst og fik selv en militær løbebane med uddannelse og tjeneste i ind- og udland.

Fra titelbladet lyder:

Indeholdende en tro og upartisk Fremstilling af Aarsagerne til og Omstændighederne ved Dronning Caroline Mathildes Detronisering, Struensees og Brandts Henrettelse, samt af den Tids øvrige Begivenheder, hvori Forfatteren har været indviklet; Hans femaarige Fangenskab paa Fæstningen Munk­holm og Hans Forviisning, tilligemed en Relation af sammes Felttog i den russiske Armee imod Tyrkerne i Aarene 1769—70, samt Betragtninger over Danmarks Militair-Etat.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.