Jacob Jørgen Friderik Friis (1815-1879) var født i Faaborg som søn af en prokurator. Han blev student i Odense og virkede i flere år efter sin teologiske embedseksamen som huslærer og senere andenlærer ved Nakskov borgerlige Realskole. Fra 1858-1871 var han sognepræst i Horne og Asdal ved Hjørring og fra 1871 i Veggeby og Bislev ved Nibe. Han er kendt for et ret omfattende folkeligt forfatterskab og har desuden fået udgivet flere lokalhistoriske bøger.

I 1880 (efter hans død) udkom hans "Ungdomserindringer og Fortællinger". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.