Titlen er fordelt på 2 artikler, der i 1884 er trykt i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklerne til en søgbar PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. del

2. del