Lorenz Frølich (1820-1908) kom til verden i København som søn af en grosserer. Allerede som lille dreng viste han evner for tegning. Som 13-årig fik han undervisning af Martinus Rørbye og senere hos Christen Købke og C. W. Eckersberg. I en en længere perioden opholdt han sig i udlandet. Han er kendt for sine historiske bogillustrationer og udsmykningsopgaver, bl.a. loftsmalerier på Frederiksborg Slot.

Rasmus Frederik Hendriksen (1847-1938) var født i København som søn af et ministerialbud. Han blev udlært som xylograf og kom senere ind på kunstakademiet. Efter videre uddannelse i Tyskland og England vendte han tilbage til København og grundlagde sit eget atelier, der blev et samlingssted for datidens fagfolk inden for bogtrykningen. I 1877 grundlagde han ugebladet Ude og Hjemme.

I 1920-21 fik F. Hendriksen samlet og udgivet i to bind: "Lorenz Frølich 1820 • 25. Oktober • 1920 : Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Venner".

Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links (på grund af mange illustrationer er det blevet nogle tunge PDF-filer):

Første Afdeling Ungdomstiden og Joh.Th.Lundbye

Anden Afdeling : Manddom ude • Alderdom hjemme