Hans Ellekilde (1891-1966) var født i Ellekilde nær Hornbæk.

Artiklen er i 1966 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.