Johannes Ewald (1743-1781) kom til verden i København som søn af vajsenhuspræsten. Han regnes for Danmarks første moderne digter, der skrev ud fra et personligt udgangspunkt.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

I 1943 fik Bobé udgivet sin biografi over Ewald. Ifølge indholdsfortegnelsen:

Slægt og Barndomshjem
Skolegang
Familien Huulegaard
Rungsted
Søbækshuset
Ewalds Venner og Kendinge
Livsafslutning
Død og Jordefærd
Eftermæle
Henvisninger

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.