Hans Egede (1686-1758) var født i Norge. Allerede som 17-årig aflagde han teologisk eksamen ved Københavns Universitet og blev 3 år senere præst på Lofoten. Han fik tidligt interesse for og ønske om at missionere på Grønland. I 1721 blev han udnævnt til missionær og rejste samme år til Grønland, hvor der anlagdes en koloni. 

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé berejste 1912-15 Grønland og indsamlede materiale til flere titler om Grønlands historie, herunder "Hans Egede : Grønlands Missionær og Kolonisator".  Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.