Johannes Herman Bagger (1841-1919) var født i præstegården i Ræhr som søn af sognepræsten. Som 17-årig blev han student og 5 år senere cand. jur. Han ses i 1870 som overretssagfører i København, og fra 1874 virkede han som højesteretssagfører. Fra 1873-81 sad han i Folketinget. 

Artiklen er i 1882-83 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.