Artiklen er i 1909-11 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Der er tilføjet et tillæg: "Bidrag til Slægten Engelbreths Historie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1911-13 er tilføjet en ny artikel: "Fortsatte Bidrag til hans Levned", der kan downloades via dette link.