Den fulde titel er: "Om Slægterne Dyssel, Spormand og Leiel og Seglet paa Iohannes Ewald's Testamente".

Artiklen er i 1958 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.