Artiklen er i flere dele optaget i 1903 og 1905 i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Skolegang

II. Eftermæle

III. Opholdet på Frederiks Hospital 1770, IV. Opholdet i Søbækhus 1776, V. Johannes Ewalds Navneliste og VI. Anledning til "Fiskerne"