Morten Eskesen (1826-1913) blev født i Ulbæk, Lyne sogn i Vestjylland. Han bestod som 22-årig en lærereksamen og var i mange år friskolelærer på Fyn. Han er mest kendt for at have skrevet "Nordiske Sange". I 1906 fik han udgivet "Efter Høst", som han indleder med disse forord:

Der er tynde Steder på denne Seddel, der vil vist snart gå Hul. Kommer den flere Gange til mig, møder jeg ikke.«

Således stod der en Gang på den »krynglede« og hullede Ringeseddel, der bragtes fra Grande til Grande hjemme i Lyne Sogn, som selv ejede sin Kirke, og hvor de alle Mand hver sin Søndag og Helligdag, såvelsom ved andre højtidelige Lejligheder, ringede Kirkeklokken.

Denne skælmske Påskrift, som voldte, at Ringesedlen af Pergament ombyttedes med en Budstikke, randt mig nu i Hu, da jeg samtidig med at glide ind i mine Leveårs femte Snes er i Færd med at lade udkomme min syvende og i al Fald hidtil sidste Bog med udførligere Fremstillinger af mine Oplevelser, og Mulighed for, at selv mine velvilligste Læsere og Læserinder kan tænke noget lignende om min Bog, som min vittige Landsmand der hjemme i Vardesyssel tænkte om og skrev bag på Lyningernes Ringeseddel.

Men hvordan det nu går med dette, og enten denne syvende Livsens Bog bliver den sidste, eller der endnu må gives mig Kræfter til at lade flere følge efter, så er det mit alvorlige og inderlige Ønske, at det under Læsningen af dem alle må ringe dem, der giver sig hen til Læsningen af Bøgerne i den And, der har frembragt dem, i Ørerne:  »Den, der lever Livet for sig selv alene, mister det; men den, der i Jesu Navn giver det hen til Folkegavn, vinder det evindeligt.«

De syv Bøger er: 1) Minder og Udsigter, 2) Samliv med Kold, 3) Hans Krügers Saga, 4) Mit Samliv med Bjørnstjerne Bjørnson, 5) Bølgerne ruller, 6) På Rejse og 7) Efterhøst.

 

     Kolding, den 5te Januar 1906.

 

                                                      Morten Eskesen. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.