Morten Eskesen (1826-1913) blev født i Ulbæk, Lyne sogn i Vestjylland. Han bestod som 22-årig en lærereksamen og var i mange år friskolelærer på Fyn. Han er mest kendt for at have skrevet "Nordiske Sange". I 1904 fik han udgivet sine erindringer: "På Rejse : Minder og Oplevelser", som han indleder med sisse forord: 

DENNE Bog er ingen Dagbog, ikke en Gang en Årbog. Med Tidsfølgen tages det ikke så nøje, mere med Oplevelsernes Slægtskab.

Ofte er der i Fræmgangsmåden nogen Lighed med Høstfolkenes, når de „henter Skåret“. Mit Arbejde med Bøgerne har i det hele taget megen Lighed med Høstfolkenes. De indhøster Markens Afgrøde. Om den er rig eller fattig, er ikke ene deres Skyld. Nogen Skyld kan de have, når de ikke tilstrækkelig gider bukke sig og samle den ind, eller når der høstes i Utide, så Kærnen enten ikke får Tid til at modnes eller bliver overmoden og spildes ved Indhøstningen.

Hvordan det nu end har sig med dette, så vil jeg ønske, at Læseren og Læserinden må få ud af det alt det deri, som er til Livets Næring og Nødtørft samt til ny Afgrøde for Efterslægten.

Ludvig Muller kaldte det dansk Skik: at fortælle, hvad man véd; men tysk Skik: at fortælle, hvad man tænker om det. For mig ligger det at fortælle efter Evne, hvad jeg véd, og lade Læserne eller Tilhørerne have deres egne Tanker, hvilket, jeg mener, gavner og glæder dem mest.

 

           KOLDING, den 6. Oktober 1904.

 

                                                         MORTEN ESKESEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.