Christian Thorning Engelstoft (1805-1889) var dr. theol. og fra 1852 og til sin død biskop over Fyns Stift. I en kort periode 1863-1864 var Engelstoft desuden kirke- og undervisningsminister i D. G. Monrads regering. Han er kendt for et omfattende forfatterskab både af teologisk og historisk art.

Fra 1852 var Biskop Engelstoft præsident for Fyens Stifts literaire Selskab. Efter hans død i 1889 blev selskabet opløst.

Fra 1861-1890 udgav selskabet 10 bind af "Samlinger til Fyens Historie og Topographie". Mange af artiklerne er skrevet af Engelstoft selv, herunder "Odense Byes Historie", der er eneste artikel i andet bind fra 1862 på 371 sider + flere gamle bykort.

Talerne ved Engelstofts jordefærd 1.2.1889 blev udgivet som bog, der solgtes til fordel for "De Fattiges Kasse i St. Knuds Sogn" i Odense. 

I bogen er indlagt 2 små tryk på hver 3 sider: "Ved Frederikke Engeltstoft's Jordefærd den 6te Marts 1869" og "Ved Caroline Engelstoft's Jordefærd den 9de Marts 1874". Frederikke og Caroline var tvillinger og 2 af Engelstofts mange børn.

Jeg har scannet bog og indlæg, der er trykt med gotisk skrift, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link