Thora Vilhelmine Esche (1850-1920) var født i København og voksede op i et velhavende hjem. Tidligt blev hun interesseret i filantropisk arbejde og var fra 1877 til 1915 forstander for et "Magdalenehjem", der var et rednigshjem for prostituerede kvinder.

Den fulde titel er: "Mindeord om Frøken Thora Esche ved hendes Jordefærd : Talerne ved Højtideligeden i Hjemmet og ved Begravelsen fra Søllerød Kirke".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.