Frederik greve Danneskiold-Samsøe (1703-1770) var en dansk greve, statsmand, gehejmeråd og marineminister. Han var lensbaron til Baroniet Marselisborg.

Karl Vilhelm Theisen (1843-1899) kom til verden i Nyraad ved Vordingborg. Han var cand. mag. i historie og lærer i flere år. Fra 1886 ses han som direktør for det kommunele skolevæsen i København. 

Artiklen er i 1872-73 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link