Povel Dons (1783-1843) kom til verden i København som søn af en student. Han blev selv student og tog juridisk embedseksamen som 20-årig. Hele sit voksne arbejdsliv var han tilknyttet Den alm. Enkekasse. Han var et poetisk gemyt, der var ven med mange af tidens digtere.

Hans Kristian Ørsted Køster (1836-1871) var født i Randers som søn af en apoteker. Som 17-årig blev han student og 5 år senere teologisk kandidat. Fra 1862 ses han som kapellan for Grundtvig i Vartov.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder og fik i 1875 udgivet: "Til Minde om Povel Dons, Grundtvigs og Ingemann Ungdoms-Ven. Et efterladt Arbejde af Kristian Køster" med indhold:

Indledning med et Omrids af Kristian Køsters Liv af Udgiveren
I. K. Køsters Fortælling om Povel Dons
II. Digte, Breve og Afhandlinger, skrevne af Povel Dons eller stilede til Povel Dons, samlede af K. Køster og L. Schrøder
III. Anmærkninger af L. Schrøder

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDFfil, der kan downloades via dette link.