Den fulde titel er: "Husmand CHRISTEN SØRENSEN DAUGAARD, der brevvekslede med Biskop Laub" af August F. Schmidt.

Artiklen er i 1938 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.